S

Velkommen til

Sunds Pensionistforenings

HJEMMESIDE.

Sunds Pensionistforenings er en forening for alle førtidspensionister, efterlønnere og pensionister i Sunds og nærliggende områder.

Vi er pt. 560 medlemmer i foreningen.

 
SIDSTE NYT 
 
Nyt i 2018.
 Foreningen har fået mobilepay, så man også kan benytte den form for betaling.
 
I ønskes alle en rigtig god jul samt et godt nytår.
vi glæder os til at se jer i 2019.

Med de varmeste julehilsner fra Bestyrelsen.

 
Kommende arrangementer.
 
 
Januar.
 
Onsdag d. 2.
 
Bankospil i forsamlingshuset.
kl. 19.00
Gratis kaffe.
 
 
Tirsdag d. 15.
 
Generalforsamling i forsamlingshuset.
Kl. 12.45 starter vi med gratis spisning.
Tilmelding til spisning, senest d. 8. januar.
Selve generalforsamlingen begynder kl. 14.00.
 
Dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Foreningens reviderede regnskab v/kasseren
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af kontingent.
6. Forslag fra medlemmer.
7. Der vælges 4. bestyrelsesmedlemmer.
På valg er.
Else Marie Hansen. (genopstiller ikke).
Kirsten Johnsen. (genopstiller).
Svend Skorstengaard. (genopstiller).
Bent Mouritsen. (genopstiller).
8. Valg af suppleanter, på valg er.
Kathrine L Jensen. (genopstiller ikke).
Svend Aage Kristensen. (genopstiller).
9. Valg af revisor.
på valg er.
Inge Østerlund.
10. Valg af revisorsuppleant.
På valg er.
Svend Agergaard.
11. Eventuelt.
 
 
 
 
 

 

Her på hjemmesiden vil vi gerne fortælle, hvad der sker og er sket i foreningen i løbet af året samt alment om foreningens organisation m.v.
 
Se mere i top menuerne.
 
 
   Aktuelt stof kan ses under arrangementer.
Arne Reimers  | Tlf.: +4540211921 | sunds.pens@fibermail.dk